I
n 2014 brachten onderzoekers van  World Wildlife Fund een rapport uit dat tussen 1970 en 2010, slechts 40 jaar, het aantal gewervelde wilde dieren afnam met  52 % . Nog geen 2 jaar later was dat percentage gestegen tot 58%. 
 
Als deze meetwaarden in een grafiek gezet en geextrapoleerd worden dan blijkt dat in 2026 ALLE gewervelde dieren  in het wild verdwenen zijn. Wel zijn er dan natuurlijk nog de miljarden gewervelde dieren in donkere stallen, gemuteerd en met een kort, ongezond, onnatuurlijk leven. 
Het jaar 2026, over slechts 7 jaar,  wordt het jaar NUL.
Oorzaak: Productie van voeding voor de bioindustrie. Het areaal landbouwgrond dat gebruikt wordt voor diervoeding staat inmiddels op 83%  en vanwege toenemende wereldwijde vraag naar dierlijke producten stijgt dat nog steeds. Vandaar de ontbossing, leeg vissen van oceanen, waterschaarste, klimaatverandering en vervuiling.  De "Lebensraum" van de mens expandeerd waardoor die van de wilde dieren krimpt.  Die 83% levert bovendien nog een slecht rendement want  de opbrengst is 7.5 miljard ton diervoeding en dat levert 190 miljoen ton voeding voor menselijk gebruik. Een rendement van 2.5 % (sic)
Met andere woorden, als de geproduceerde opbrengst rechtstreeks door mensen geconsumeerd zou worden dan kan 80% van alle landbouwgrond terug gegeven worden aan de natuur.
 
Wat zegt  u als uw kleinkinderen in 2026 vragen waarom uw generatie toekeek en de schouders ophaalde ?  "Wir haben es nicht gewusst !"  Of zegt u de waarheid dat uw generatie daar geen interesse voor had en bezig was met heel andere dingen. Vergaren van zoveel  mogelijk luxe en "genieten" van het leven zonder maar een seconde na te denken over konsekwenties.  Leven op kosten van toekomstige generaties en de verantwoordelijkheid afschuiven naar de politiek en de producenten, vergetende dat politici door hun gekozen zijn en dat producenten floreren omdat hun producten gekocht worden. Er is een ketenaansprakelijkheid waarin ook de eindconsument ook een verantwoordelijk heeft maar te vaak die niet neemt
 
http://www.climatehealers.org/blog/2018/10/3/prevent-year-zero
https://www.preventyearzero.org/research/

Magazine - Other articles