V
egetarisme is niet sectarisch en meer dan een dieet. Het is een leefwijze, vaak als consequentie van doordachte opvattingen over alle aspecten van het leven op aarde zoals natuur, milieu, gezondheid, maatschappij en de rol van de mens daarin.

 

 

Bijna alle vegetariërs , ook zij die hun leefwijze niet actief uitdragen, hebben weleens de ervaring agressief bejegend te worden. Er wordt overijverig gezocht naar vermeende inconsequenties en bij het aantreffen daarvan wordt dat luidkeels uitgetrompetterd als zou de grootste hypocriet op aarde ontmaskerd zijn. Tolstoy zei daarover:


Als het vlees eten een onverschillige zaak was, dan zouden de vleeseters het vegetarisme niet aanvallen. Zij worden boos omdat zij zich reeds van hun schuld bewust zijn, maar nog niet de kracht hebben zich ervan vrij te maken.

Wilt u meer argumenten ?

Ethisch

 • Er wordt massaal hoogwaardig plantaardig eiwit gebruikt voor het omzetten naar dierlijk eiwit terwijl elders honger geleden  wordt.
 • In ons land leven momenteel 550 miljoen landbouwhuisdieren. Voor iedere Nederlander staan er dus 35 dieren geketend of opgesloten in de bio-industrie.
 • Het is bijna iedereen duidelijk dat je niet zomaar een konijntje of ree in het bos mag scoren. Het is gewoon niet van jou.  Waarom mogen hoog geïndustrialiseerde vissers wel tonnen vis op willekeurige plekken uit de zee sleuren. -Zoveel dat kleine locale vissers letterlijk en figuurlijk langs het net vissen.
 • Het recht van Vrijheid van Godsdienst wordt misbruikt om dieren te kwellen door godsdiensten die bol staan van compassie, liefde, medeleven, goed rentmeesterschap enz. Het is niet de eerste hypocrisie en het zal niet de laatste zijn.

 Zolang er slachthuizen zijn, zullen er ook slagvelden zijn. (Tolstoy)

Ecologisch

 • Grondgebruik
  -Van dezelfde oppervlakte landbouwgrond waarvan  1 persoon met een ‘standaarddieet' (met vlees) kan worden gevoed, kunnen 3-7 vegetariërs of 12-20 veganisten leven. 
  -In Nederland wordt bijna 75% van de landbouwgrond direct of indirect gebruikt voor veeteelt en dat terwijl 86% van het veevoer uit het buitenland en vooral uit arme landen komt. Deze landen hebben al de grootste moeite hun eigen bevolking te voeden.
 • Omzetting voedsel
  -Bij omzetting van graan in dierlijk voedsel gaat  van de eiwitten 90% verloren, van de calorieën 96% en van de vezels gaat er zelfs 100% verloren.
  -Van de wereldgraanproductie wordt 45% gebruikt als veevoer.  In Nederland zelfs 80%. Met het graan dat bespaard wordt bij 10% minder vleesgebruik door de gemiddelde Amerikaan zouden 60 miljoen mensen voldoende gevoed kunnen worden.
 • Tropisch  Regenwoud
  Er wordt geschat dat het aandeel van de veeteelt in de verdwijning van het tropisch regenwoud 80% is.  Het kappen van tropisch regenwoud is veruit de belangrijkste oorzaak van het uitsterven van plant- en diersoorten.
 • Wereldvoedselsituatie
  Als alle wereldbewoners het westerse voedingspatroon zouden aannemen, is het onmogelijk met het huidige landoppervlak alle 6 miljard mensen te voeden. We zouden er dan nog een wereld bij moeten hebben zonder bewoners.
 • Mestproblematiek
  In 1997 produceerde de Nederlandse veestapel 77.093 miljoen kilo mest; genoeg om de hele gemeente Amsterdam met een 25 cm. dikke laag te bedekken!
 • Watergebruik
  Om 0,5 kg vlees te produceren is 100 keer zoveel water nodig als voor 0,5 kg graan.  Dit is net zo veel water als een gemiddeld gezin in een maand voor het totale huishouden gebruikt.
 • Milieuvervuiling
  -De hele vervoersector – vliegtuigen, boten, auto’s, alles – staat voor 14 procent van de uitstoot van broeikasgassen. Vlees voor 51 procent. Dus koop die auto maar en laat de hamburger staan.
  -Volgens de VN is de bio-industrie een van de twee of een van de drie belangrijkste oorzaken van elk groot milieuprobleem ter wereld. De luchtvervuiling, watervervuiling, de dalende biodiversiteit.

Nothing will benefit human health and increase chances for survival of life on Earth as much as the evolution to a vegetarian diet. (Albert Einstein)

Gezondheid

 • Voornaamste reden: De mens is van nature geen vleeseter. (Zie "De mens is een Herbivoor") Vlees eten is cultuur bepaald. Daar waar we heel secuur zijn bij het tanken van de juiste brandstof in de auto nemen we zelf vaak onjuiste, oneconomische en zelfs ronduit slechte, schadelijke brandstof.
 • Recente medische publicaties wijzen er steeds weer op dat naarmate een dieet meer plant-aardig van samenstelling is, het beter gesteld is met de gezondheid van de betreffende mensen.
  Wetenschappelijk onderzoek toont keer op keer aan dat dierlijke producten een grote rol spelen bij het ontstaan van o.a. hart- en vaatziekten en kanker.
 • In de Bio-industrie wordt  elk middel ge(mis)bruikt om het rendement te verhogen. Antibiotica, hormonen e.d. Omdat de vleesetende mens aan de top van de hoge voedselpiramide staat accumuleren daar alle zware metalen, dioxines, chemicaliën. Net zoals bij de sportdoping lopen de controlerende instanties continu achter de feiten aan.
 • Het spectrum aan antibiotica voor menselijk gebruik is sterk verminderd  door massaal misbruik  in de bio-industrie.(niet om micro-organismen te bestrijden maar om groei te bevorderen). Dat gaat zich wreken in de toekomst.
 • De Bio-industrie veroorzaakt uitbraak van ziekten als Q-koorts, Gekke koeienziekte, Vogelgriep, Varkenspest.

Zijn er nog meer argumenten nodig om de consequentie te trekken ?


Magazine - Other articles